تاثیر سرعت شاتر بر روی تصاویر : میزان سرعت شاتر حرکت نسبتا خاصی را دنبال میکند. در عکسبرداری نیز  می‌تواند از این امکان بابت نمایش دادن حرکت، یا ثابت نگه داشتن یا به اصطلاح عکاسان فریز کردن در عکسبرداری بهره ببرید. پس میزان سرعت شاتر یک قابلیت خلاقانه میباشد که با کنترل بهتر این قابلیت میشود تصاویری  خاطر انگیز در اختیار داشته باشید.

تاثیر سرعت شاتر بر روی عکس

سرعت شاتر حرکت نسبتا پیچیدهای دارد. عکاس میتواند از آن برای نشان دادن حرکت، یا ساکن کردن و به اصطلاح فریز کردن در عکس استفاده نماید. بنابراین سرعت شاتر یک ابزار مبتکرانه است که با کنترل مناسب آن میتوان عکسهایی به یاد ماندنی گرفت.


سرعت شاتر پایین
در حالت بدون حرکت، اکثر عکاسان قابلیت این را دارند که در سرعت شاتر کم در حد 1/60 ثانیه دوربین را تا جایی ممکن بدون حرکت نگه داشت. با کمک گرفتن از یک اهرم  یا مود استاندارد بدن که بازوها به کنار کشیده میشود، میشود حتی با سرعت شاتر کم در حد 1/15 ثانیه نیز تصاویر بسیار دقیقی عکسبرداری کرد. بصورت جامع در سرعت های شاتر کمتر از 1/30 ثانیه برای اینکه ایمان داشته باشید که لرزش دوربین روی کیفیت تصاویر تاثیر نخواهد گذاشت میتواند از سه پایه دوربین عکاسی استاندارد و با کیفیت استفاده کنید. 

تاثیر سرعت شاتر بر روی تصاویر

سرعت عکسبرداری زیاد با سرعت 1/250 ثانیه و بیشتر از آن اطلاق خواهد شد. در این سرعت و بیشتر از آن، امکان لرزش دوربین بسیار پایین آمده و حرکت سریع سوژه ها را میتوان به صورت سکون عکسبرداری کرد.

سرعت عسبرداری با سرعت بالا اکثرا با کمک یک لنز با کیفیت بسیار عالی و دیافراگم واید (عدد f های کم مثل( f1.4-f2.8  لازم خواهید داشتزمانی که نور محیط در بالاترین حالت استاندارد نباشد با دیافراگمهای زیاد میشود به سرعتهای شاتر بیشتر دسترسی پیدا کرد.
در صورتی که سرعت شاترهای پایین به انتقال لرزش دست عکاسان به دوربین بسیار حساسیت دارند.

سرعت عکسبرداری زیاد با داشتن خطای از دست دادن شخصیت در حال کرت در زمان گذر کردن از وسعت دید لنز هستند که به دلیل  ری اکشن کند عکاسان بوجود خواهد آمد. برای کناره گیری از، ترفند تماشا کردن با یک چشم در چشمی و بسته نشدن چشم دیگر تاثیرگذار خواهد بود.

این مقاله را بخوانید
آموزش عکاسی با دوربین DSLR بخش دوم